Outside Micrometer 101 Series

Outside Micrometer 101 Series

  • รูปหลัก
ตัวเลือกสินค้า
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

รายละเอียดสินค้า

101 Series (Asimeto_catalog-2021)

F E A T U R E S

• Graduation
Inch: .001" / .0001 "
Metric: 0.01mm / 0.001mm
• Flatness: .000024" / 0.6m
• Carbide tipped measuring faces
• Ratchet Stop and Ratchet Thimble are optional
• Grey painted steel frame

S T A N D A R D A C C E S S O R I E S
• S-wrench, Standard (over 1” / 25mm range)
• Warranty card, Instruction manual,
Calibration certificate


Inch      Metric      Ratchet Stop  Ratchet Thimble
Range  Graduation  Accuracy  Range  Graduation  Accuracy  Inch Code No.  Metric Code No.  Inch Code No.  Metric Code No.
0-1"  .001"  ± .0001"  0-25mm  0.01mm  0.004mm  101-01-1  101-01-0  103-01-5  103-01-4
1-2"  .001"  ± .0002"  25-50mm  0.01mm  0.004mm  101-02-1  101-02-0  103-02-5  103-02-4
2-3"  .001"  ± .0002"  50-75mm  0.01mm  0.005mm  101-03-1  101-03-0  103-03-5  103-03-4
3-4"  .001"  ± .0002"  75-100mm  0.01mm  0.005mm  101-04-1  101-04-0  103-04-5  103-04-4
4-5"  .001"  ± .0002"  100-125mm  0.01mm  0.006mm  101-05-1  101-05-0  103-05-5  103-05-4
5-6"  .001"  ± .0002"  125-150mm  0.01mm  0.006mm  101-06-1  101-06-0  103-06-5  103-06-4
6-7"  .001"  ± .0002"  150-175mm  0.01mm  0.007mm  101-07-1  101-07-0  103-07-5  103-07-4
7-8"  .001"  ± .0002"  175-200mm  0.01mm  0.007mm  101-08-1  101-08-0  103-08-5  103-08-4
8-9"  .001"  ± .0002"  200-225mm  0.01mm  0.008mm  101-09-1  101-09-0  103-09-5  103-09-4
9-10"  .001"  ± .0003"  225-250mm  0.01mm  0.008mm  101-10-1  101-10-0  103-10-5  103-10-4
10-11"  .001"  ± .0003"  250-275mm  0.01mm  0.009mm  101-11-1  101-11-0  103-11-5  103-11-4
11-12"  .001"  ± .0003"  275-300mm  0.01mm  0.009mm  101-12-1  101-12-0  103-12-5  103-12-4
0-1"  .0001"  ± .0001"  0-25mm  0.001mm  0.004mm  101-01-3  101-01-2  103-01-7  103-01-6
1-2"  .0001"  ± .0002"  25-50mm  0.001mm  0.004mm  101-02-3  101-02-2  103-02-7  103-02-6
2-3"  .0001"  ± .0002"  50-75mm  0.001mm  0.005mm  101-03-3  101-03-2  103-03-7  103-03-6
3-4"  .0001"  ± .0002"  75-100mm  0.001mm  0.005mm  101-04-3  101-04-2  103-04-7  103-04-6
4-5"  .0001"  ± .0002"  100-125mm  0.001mm  0.006mm  101-05-3  101-05-2  103-05-7  103-05-6
5-6"  .0001"  ± .0002"  125-150mm  0.001mm  0.006mm  101-06-3  101-06-2  103-06-7  103-06-6
6-7"  .0001"  ± .0002"  150-175mm  0.001mm  0.007mm  101-07-3  101-07-2  103-07-7  103-07-6
7-8"  .0001"  ± .0002"  175-200mm  0.001mm  0.007mm  101-08-3  101-08-2  103-08-7  103-08-6
8-9"  .0001"  ± .0002"  200-225mm  0.001mm  0.008mm  101-09-3  101-09-2  103-09-7  103-09-6
9-10"  .0001"  ± .0003"  225-250mm  0.001mm  0.008mm  101-10-3  101-10-2  103-10-7  103-10-6
10-11"  .0001"  ± .0003"  250-275mm  0.001mm  0.009mm  101-11-3  101-11-2  103-11-7  103-11-6
11-12"  .0001"  ± .0003"  275-300mm  0.001mm  0.009mm  101-12-3  101-12-2  103-12-7  103-12-6
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์